Slovenská Aikido Asociácia – Aikikai Slovakia

Slovenská Aikido Asociácia – Aikikai Slovakia

P.O.BOX 206, 917 01 Trnava, Slovensko | info@aikikai.skwww.aikikai.sk

Vznikla v roku 1992. Už od začiatku roku 1993 je zrejmá orientácia SAA na medzinárodné štruktúry Aikido vo svete (IAF – International Aikido Federation). Je nadviazaná spolupráca s inými národnými asociáciami napr. ČAA (ČR), ACSA (Švajčiarsko) a Aikido Switzerland.

V roku 1995 prvýkrát prichádza na Slovensko sensei Masatomi Ikeda 7. Dan Aikikai, Shihan, ktorý sa stáva po riadnom valnom zhromaždení SAA technickým riaditeľom SAA. Jeho asistentom sa stáva sensei Michele Quaranta 7. Dan Aikikai, Shihan › (v tom čase 4. Dan Aikikai) zo Švajčiarska. Od roku 1995 Ikeda sensei navštevuje Slovensko dvakrát do roka a jeho asistent šesťkrát do roka v rámci víkendových sústredení. V lete sa uskutočňujú pravidelné týždňové letné školy aikido. Od roku 1995 je Slovenská Aikido Asociácia medzinárodne akreditovaná a získava tzv. “Hombu Recognition ›” (právo udeľovať skúšky technickej vyspelosti Dan Aikikai, ktoré sú uznané Aikikai Hombu Dojo Tokyo ›, svetovou centrálou aikido).

Tiež sa stáva v tomto roku riadnym členom Európskej Aikido Federácie /EAF/ (kongres EAF v Sofii). Riadnym členom International Aikido Federation › /IAF/ je od roku 1997 (kongres IAF v Kacure, JPN). 

Kvalifikovaní učitelia zabezpečujú výuku v oblastných kluboch v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky. Slovenská Aikido Asociácia organizuje odborné výukové semináre pod vedením technického riaditeľa SAA a technickej komisie SAA, kde je zároveň umožnené členom SAA z jednotlivých dojo vykonávať skúšky technickej vyspelosti Kyu a Dan, ktoré sú medzinárodne uznané.

20. výročie Slovenskej Aikido Asociácie, 24.-26.10.2014 Bratislava (Slovakia). Ueshiba Mitsuteru, Dojo Cho | Asai Katsuaki 8. Dan Aikikai, Shihan | Quaranta Michele 6. Dan Aikikai, Shihan

Mapa Dojo Aikikai Slovakia