Cenník

Dospelí

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 165,-€ 300,-€ 540,-
(55,- € / mesiac)(50,- € / mesiac)(45,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)

Študenti

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 135,-€ 240,-€ 420,-
(45,- € / mesiac)(40,- € / mesiac)(35,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)

Deti

(do 14,99 rokov)

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 120,-€ 210,-€ 360,-
(40,- € / mesiac)(35,- € / mesiac)(30,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)
Individuálne tréningy (po dohode)
extra poplatok, poplatok závislý od počtu osôb
(min. počet tréningov je 10)
už od 6:45 hod.

Pri každej platbe prosím uvádzajte variabilný symbol, ktorý získate po vyplnení prihlášky. Školné môžete uhrádzať bankovým prevodom švrťročne, polročne alebo ročne, záleží na Vás.

Pred odoslaním platby prosím skontrolujte, či ste vyplnili všetky údaje:

  • variabilný symbol
  • správa pre prijímateľa (meno cvičenca alebo cvičiacich)
  • suma

Číslo účtu v tvare IBAN : SK88 0200 0000 0029 1624 5357

​Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Musubi Dojo Bratislava bezplatne.

Okrem prihlášky do Aikido Musubi Dojo je nutné vyplniť prihlášku do Slovenskej Aikido Asociácie-Aikikai Slovakia a uhradiť ročný poplatok SAA. Bližšie info TU