Cenník

Dospelí

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 165,-€ 300,-€ 540,-
(55,- € / mesiac)(50,- € / mesiac)(45,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)

*Platba dospelí / 1 mesiac – 70,- €

Študenti

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 135,-€ 240,-€ 420,-
(45,- € / mesiac)(40,- € / mesiac)(35,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)

*Platba študent / 1 mesiac – 60,- €

Deti

(do 14,99 rokov)

ŠtvrťročnePolročneRočne
€ 120,-€ 210,-€ 360,-
(40,- € / mesiac)(35,- € / mesiac)(30,- € / mesiac)
(neobmedezný počet tréningov)

*Platba deti / 1 mesiac – 55,- €

Individuálne tréningy (po dohode)
extra poplatok už od 400 €
(min. počet tréningov je 10)
už od 6:45 hod.

Pri každej platbe prosím uvádzajte variabilný symbol, ktorý získate po vyplnení prihlášky. Školné môžete uhrádzať bankovým prevodom švrťročne, polročne alebo ročne. Spôsob úhrady si zvolíte v prihláške. Na základe Vašej voľby Vám bude vygenerovaná platba na dané obdobie, ktorej detaily dostanete na email uvedený v prihláške Tieto platby Vám potom budú generované a zasielané v nadchádzajúcom období podľa zvoleného spôsobu platby.

Pred odoslaním platby prosím skontrolujte, či ste vyplnili správne všetky údaje:

  • IBAN a variabilný symbol
  • správa pre prijímateľa (meno cvičenca/ov+obdobie za ktoré platíte)
  • suma

Číslo účtu v tvare IBAN : SK66 8330 0000 0021 0214 4784

​Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Musubi Dojo Bratislava bezplatne.

Okrem prihlášky do Aikido Musubi Dojo je nutné vyplniť prihlášku do Slovenskej Aikido Asociácie – Aikikai Slovakia a uhradiť ročný poplatok SAA. Bližšie info TU