Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Miletičova 580/54

821 08 Bratislava

Dojo Bratislava

TK Slávia STU
Májová 21
850 05 Bratislava

Martin Danič

tel: +421 905 824 434

Dojo Kvetoslavov

ZŠ Kvetoslavov 648 – elokované pracovisko
Šlachtiteľská ul.
ZŠ Kvetoslavov 266

Martina Opatová

tel: +421 915 753 655

Nájdete nás:

Nájdete nás: