FAQ

1. V akom veku začať s aikido?

    Aikido je možné začať cvičiť v každom veku. Výhoda aikido je v tom, že je nesúťažné, a preto si v ňom môže nájsť každý to svoje, prispôsobiť si tempo a intenzitu cvičenia svojim potrebám a fyzickým možnostiam. Výuka sa rozdeľuje na deti (6-14 r.), prípadne rodičia s deťmi (od 5 r.), dorast a dospelí (od 15 r.). V Japonsku, mimochodom v krajine s najdlhšou priemernou dĺžkou života na svete, bežne začínajú aikido praktikovať deti vo veku 5   rokov a cvičenci, ktorí majú 70-80 rokov nie sú žiadnou výnimkou, skôr pravidlom.

2. Je možné, aby trénovali rodičia spolu so svojimi deťmi?

    Áno, je to možné. Ak má Vaše dieťa 5-14 rokov a máte záujem trénovať spolu s ním. Ak má Vaše dieťa viac ako 15 rokov, môžete spolu trénovať v skupine “študenti a dospelí.” Ak cvičia viac ako dvaja rodinní príslušníci, školné (členský poplatok) sa platí len za prvých dvoch. Ostatní členovia rodiny majú cvičenie v Aikido Musubi Dojo Bratislava bezplatne.​

3. Ako sa prihlásiť na aikido v Aikido Musubi Dojo?

    Stačí prísť na jeden z tréningov podľa aktuálneho rozvrhu… a prihlásiť sa u trénera, ktorý vedie hodinu. Všetky podrobnosti ohľadom tréningov a cvičenia Vám ochotne vysvetlí po skončení tréningu. Na začiatok stačí sa prísť len pozrieť alebo ak máte záujem, môžete si rovno zacvičiť. Prvé dva tréningy sú zoznamovacie a sú bezplatné.

    Treba prísť minimálne 20 min. pred začiatkom tréningu, aby ste sa stihli prezliecť a pripraviť na cvičenie (stačia tepláky, šľapky a uteráčik na umytie nôh). V prípade, že ste sa definitívne rozhodli cvičiť aikido v Aikido Musubi Dojo Bratislava môžete rovno vyplniť elektronickú prihlášku…

​4. Kedy sa začína nábor?

    Nábor sa koná dvakrát do roka, v septembri a v januári. Ak máte záujem o cvičenie aikido, ideálne je prihlásiť sa v tomto čase, lebo výuka začína od začiatku. Samozrejme, je možné prihlásiť sa i počas celého roka.​

5. Kedy sa konajú tréningy?

Aktuálny rozpis tréningov pre deti (6-14 r.), študentov a dospelích (od 15 r.) nájdete tu…

 Nezabudnite, že na tréning treba prísť aspoň 20 min. pred začiatkom.

​6. Ako často je ideálne trénovať?

    Je to ako s každou činnosťou, ktorej sa venujeme. Čím častejšie tým lepšie. Keď sa začnete venovať cudziemu jazyku, iné výsledky a rýchlosť napredovania sa dostavia, ak sa mu venujete 2x do týždňa a iné, ak 5x. Tak je to aj s aikido. Za ideál sa považuje 3-4x do týždňa.

Hlavne treba byť trpezlivý.

​7. Čo mám robiť, ak by som chcel trénovať intenzívnejšie ako ostatní?

    V Aikido Musubi Dojo Bratislava máme vytvorený program pre tých, ktorí majú záujem o intenzívnejšiu výuku. Tréning je v 1x (príp. aj viac) do týždňa (po dohode s učiteľom) je na princípe individuálnych tréningov 1 učiteľ 1-3 žiaci. Tréningy najčastejšie prebiehajú ráno od 6:45. Výhoda týchto tréningov je, že sa Vám počas celej vyučovacej hodiny venuje učiteľ na 100% a individuálne prispôsobuje intenzitu a náročnosť výuky. Tento typ tréningov je zvlášť spoplatnený. 

8. Čo potrebujem na začiatok?

    Na začiatok treba hlavne odhodlanie a chuť sa niečo nové naučiť. Naučiť sa niečo o svojom tele, ale aj o sebe samom. Z tých bežných praktických vecí stačí tepláková súprava, tričko, prezuvky (plážové šľapky) a uterák.

​9. Ako prebieha cvičenie?

Cvičenie obvykle prebieha nasledovne:

Začiatok – úvodný ceremoniál, dýchacie cvičenia, rozcvička, nácviky premiestňovania, nácviky pádov (všetko väčšinou individuálne).

Hlavná časť cvičenia – nácviky samotných techník (s jedným alebo s viacerými partnermi).

Koniec – záverečný ceremoniál.

Cvičí sa naboso na špeciálnej žinenke určenej na cvičenie bojových umení. Z hygienických dôvodov je potrebné si umyť nohy pred cvičením.

​10. Na fotkách a video som videl, že v aikido sa robia veľké pády. Budem aj ja tak musieť padať? Obávam sa, že to nezvládnem!

      Je prirodzené, že človek má pred takýmito pádmi rešpekt. Nemusíte mať však žiadnu obavu. Na nácvik máme metodický systém, kedy sa postupne od malých kotúľov z podrepu prepracovávame k väčším pádom. Základom je bezpečnosť, tak aby neprišlo k zraneniu. Každý si určuje vlastné tempo napredovania a k zložitejším cvikom sa dostáva až po zvládnutí a natrénovaní tých jednoduchších. ​

11. Je aikido vhodné aj pre mňa?

     Toto je veľmi individuálna otázka, na ktorú nie je jednoduché odpovedať. Aikido je japonské bojové umenie s približne 100-ročnou históriou, ktorého korene ale siahajú do stredoveku. Je v ňom veľa z japonskej kultúry, ako aj istá dávka umenia. Ak ste si položili otázky alebo rozmýšľate nad vecami ako: chcem sa venovať niečomu zmysluplnému, rozvíjať sa v tom a zdokonalovať, chcem si udržať alebo zvýšiť fyzickú aj mentálnu kondíciu,     chcem spraviť niečo pre svoje zdravie, chcem sa niečo dozvedieť o sebe. Minimálne by ste mali aikido vyskúšať, aby ste si zodpovedali na otázku položenú na začiatku „Je aikido vhodné aj pre mňa?“ Bez toho, aby ste to skúsili, sa to nikdy nedozviete.​

12. Čo mi môže aikido dať?

     Je to tiež individuálne. Keď sa rozprávame s našimi žiakmi, čo im aikido dáva, prichádzajú častokrát veľmi rozdielne odpovede. Je to spôsobené tým, že každý ma inú motiváciu, prečo sa pre aikido rozhodol a prečo v ňom pokračuje. Od detí prichádzajú odpovede: „Mám tu veľa dobrých kamarátov, s ktorými sa môžem vyblázniť.“ Od ich rodičov zase: „Aspoň tu získa disciplínu a prestane sa báť.“ Veľa začiatočníkov uvádza ako dôvod začatia, že sa chceli naučiť brániť. Starší cvičenci po 40ke uvádzajú ako dôvod možnosť sa udržať vo fyzickej, ale tiež v psychickej kondícii a tiež ako spôsob relaxu od každodenného stresu a povinností z práce. Je samozrejmé, že rokmi sa priority menia. Výhoda aikido je, že dokáže naplniť všetky tieto požiadavky a dá sa cvičiť celý život bez ohľadu na pohlavie, vek alebo fyzické schopnosti.Aikido je moderné bojové umenie spájajúce západné presvedčenie s východnou tradíciou a hodnotami, nezávislé na národnosti, farbe pleti a vierovyznaní. Aikido je prostriedok k dosiahnutiu sebapoznania a harmónie medzi telom, mysľou a duchom. Pomáha tak človeku v procese porozumenia toho, čo je to život.

13. Aké iné bojové umenia sa u vás dajú trénovať?

     Okrem aikido sa u nás zaoberáme trénovaním japonského šermu školy  Kashima Shinden Jikishinkage ryu, skrátene nazývaným aj HOJO. Tréningy HOJO prebiehajú ako súčasť bežných tréningov.​

14. Kde si môžem kúpiť “kimono” na cvičenie?

     Kimono je nesprávne označenie pre odev v ktorom cvičíme. Správne označenie je Keiko Gi. Odporúčame kúpiť si prevedenie pre Aikido alebo Judo, ktoré sú pevnejšie a vhodnejšie v porovnaní s Karate prevedením, ktoré je tenšie. Ak máte pochybnosti o správnom výbere, radi vám poradíme na každom tréningu. Z overených e-shopov môžeme odporučiť Budo Sport Košice http://budosport.sk alebo Katsudo http://www.katsudo.sk. Ak si chcete objednať Keiko Gi priamo z Japonska odporúčame Iwata Co. http://iwataco.co/iwatatop.html alebo Tozando https://www.tozandoshop.com

15. Aké sú technické stupne v aikido?

     V aikido sú stupne technickej vyspelosti KYU (začiatočnícke stupne) a DAN (pokročilé stupne). 12.-7. Kyu sú detské, 6.-1. Kyu sú pre dorast a dospelých. Dan sú od 1. po 8. Dan.​

16. Ako, kedy a kde prebiehajú skúšky technickej vyspelosti?

     Všetky skúšky prebiehajú na tzv. seminároch (sústredeniach), ktoré sa konajú cez víkend. Detské skúšky na 9.-7. Kyu prebiehajú 2x do roka na jednodňovom víkendovom sústredení. Skúšky na 6.-1. Kyu prebiehajú na dvojdňovom víkendovom sústredení tzv. regionálnom seminári 2x do roka. Skúšky na Dan prebiehajú na víkendovom sústredení tzv. národnom seminári a na týždennej letnej škole aikido. Všetky skúšky sú medzinárodne uznané na základe tzv. Hombu Recognition… od svetovej centrály aikido – Aikikai Hombu Dojo Tokyo…

17. Aké sú kritériá na jednotlivé skúšky?

     Na každý stupeň je vypracovaný tzv. skúšobný poriadok. Skúšobný poriadok pre detské 12.-7. Kyu nájdete tu… Pre dorast a dospelých na 6.-1. Kyu a 1.-4. Dan nájdte tu… Tiež je potrebné splniť minimálne kritériá na jednotlivé stupne…

18. Ako sa vizuálne odlišujú jednotlivé stupne?

     Deti (6-14 r.)

12. kyu – biely opasok so žltými koncami, 11. kyu-biely opasok s červenými koncami, 10. kyu-biely opasok so zelenými koncami,9. Kyu – žltý, opasok, 8. Kyu – červený opasok, 7. Kyu – zelený opasok

    Dorast a dospelí (od 15 r.)

 6.-1. Kyu – biely opasok

 1.-8. Dan – čierny opasok a čierna alebo tmavomodrá hakama​

19. Ako dlho trvá získať čierny opasok?

     Pri dodržaní minimálnych kritérií je to približne 5 rokov, kým je človek pripravený na skúšku na prvý čierny opasok – 1. Dan.​

20. Prebiehajú v aikido súťaže?

      Nie, v aikido nie sú žiadne súťaže. Aikido je moderné bojové umenie, svojou filozofiou má však bližšie k tradičným bojovým umeniam (BUDO), v ktorých súťaže neexistujú, ako k moderným bojovým športom. V aikido sa radšej sústredíme na rozvíjanie osobného potenciálu než na športový výkon. Na druhú stranu, v rámci detských tréningov máme veľa podporných súťažných aktivít a hier, ako sumo turnaj alebo rôzne hry na spestrenie výuky a rozvoj požadovaných zručností.