Corona vírus – COVID-19

Aikido Musubi Dojo Bratislava si je vedomé súčasnej epidemiologickej situácie ohrozenia Corona vírusom – COVID-19 a aktuálnu situáciu berie veľmi zodpovedne. Riadime sa podľa aktuálneho COVID automatu a aktuálnymi pravidlami platnými k danému dátumu.

V rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusu sme sa rozhodli zaviesť nasledovne opatrenia:

Prosíme každého cvičiaceho člena, ktorý vstupuje na tatami aby si umyl ruky antibakteriálnym gélom.

Ak si niekto musí kýchnuť nerobte tak do dlane ale do vnútornej strany lakťa. Ak ste si náhodou kýchli do dlane, prosíme, aby ste opätovne použili dezinfekčný gél.

Ak sa niekto nachádzal v rizikovej oblasti po 22.2.2020 (vrátane) aby sa najbližšie 2 týždne zdržal tréningov. Tiež to platí aj v prípade, že má vedomosť, že ste boli v kontakte s ľuďmi ktorí sa v rizikovej oblasti nachádzali.

Aktualizovaná mapa rizikových oblastí: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Každý kto sa na tréningu účastní svojou účasťou potvrdzuje, že sa v rizikovej oblasti po 22.2.2020 (vrátane) nenachádzal a ani nemá vedomosť, že bol v kontakte s osobou, ktorá sa v takejto oblasti nachádzala.

Aikido Musubi Dojo Bratislava postupuje v zmysle usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Team Aikido Musubi Dojo Bratislava